Uprzejmie informujemy, że Twoja Klinika Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego”. Wskazujemy, że w związku z brakiem posiadania w chwili obecnej odpowiedniej liczby personelu, który pozwalałby na objęcie projektem wszystkich uczestników jednocześnie, niezwłocznie po ustaleniu odpowiednich zasobów kadrowych będziemy sukcesywnie obejmować opiekę kolejne osoby.   […]

Projekty Unijne


Centrum Rehabilitacji BREMED zaprasza na turnusy rehabilitacyjne osoby potrzebujące rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i ortopedycznej. Nie jesteśmy SPA. Poprzez intensywny program rehabilitacyjny, wspólny wysiłek nasz i pacjenta szybko przywracamy zdolności motoryczne naszych pacjentów. Walczymy z niedowładem, paraliżem spowodowanym wylewem, udarem, złamaniami oraz innymi schorzeniami. Jako początek lub kontynuację leczenia i rehabilitacji […]

Turnusy Rehabilitacyjne


W ramach kontraktu z NFZ posiadamy poradnię dermatologiczną. NFZ przypomina: jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją! Więcej informacji: http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7082-nie-zapomnij-odwolac-wizyty-z-ktorej-nie-skorzystasz

Poradnie w ramach NFZ


  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin osób dotkniętych problemami wieku podeszłego i chorobami otępiennymi, postanowiliśmy zaoferować pomoc w formie dziennej opieki nad seniorami w dniach i godzinach dostosowanych do Państwa potrzeb. Skorzystanie z takiej formy opieki umożliwi rodzinom chorych na prowadzenie normalnej pracy zawodowej, wygospodarowanie czasu niezbędnego do załatwienia formalności urzędowych i innych […]

Dzienny Dom Seniora