Nasi Partnerzy


   

W ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych możecie Państwo skorzystać z leczenia w naszym ośrodku. Współpracujemy z następującymi firmami ubezpieczeniowymi:

 • Medica Polska,
 • Allianz,
 • PZU Pomoc,
 • PZU OC,
 • Mondial Assistance,
 • Inter Partner Assistance
 • POL-ASSISTANCE
 • Europ Assistance

 

Klinika Rehabilitacji BREMED realizuje równieŻ BEZPŁATNE  leczenie powypadkowe z polisy OC sprawcy w ramach ubezpieczeń PZU.
Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, podczas pracy czy w wyniku nieszczęśliwego wypadku mają możliwość rehabilitacji w ramach polisy PZU OC sprawcy.

Warunkiem szybkiego powrotu do zdrowia jest jak najszybsze podjęcie leczenia. Zwłoka w leczeniu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian zdrowia i uniemożliwić powrót do sprawności w późniejszym czasie.

Korzyści dla pacjentów:

 • możliwość szybkiego podjęcia leczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • profesjonalna obsługa i leczenie z zachowaniem najwyższych standardów medycznych,
 • uzyskanie orzeczenia o poniesionym uszczerbku na zdrowiu wydanym przez lekarza orzecznika.