Rehabilitacja Wad Postawy u Dzieci


Wady postawy u dzieci  to szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za „normę” stosowną do wieku, płci,typów budowy, podłoża morfologicznego i funkcjonalnego. Wada postawy oznacza odmienność ogólnej sylwetki ciała od odpowiedniego wzorca.
Najczęstszą przyczyną wad postawy jest nieprawidłowe napięcie mięśniowe, które powoduje ich osłabienie, trudności w pracy i brak kontroli nad postawą. Innymi przyczynami wad postawy mogą być: wady słuchu, wzroku, schorzenia układu oddechowego ale również nieprawidłowe nawyki ruchowe (niewłaściwe noszenie dziecka, ubieranie, karmienie), siedzenie, stanie itd.
Jeżeli zauważyli Państwo u swojego dziecka jakiekolwiek objawy wad postawy, należy niezwłocznie zgłosić się do gabinetu rehabilitacji.
Nieutrwalone u dzieci nieprawidłowości postawy poddają się korekcji. Osiągnąć to można eliminując przyczyny ich powstania, przestrzegając zasad odpowiedniego trybu życia, wyrabiając prawidłowe nawyki oraz przez ćwiczenia korekcyjne.
Dlatego też tak bardzo ważna jest szybka reakcja, aby przełamać nieprawidłowe nawyki jak również zaszczepić chęć i potrzebę ruchu.

Pracując z dziećmi koncentrujemy się na wytworzeniu prawidłowego nawyku ustawienia głowy, kręgosłupa, stóp i kolan oraz sprzyjamy prawidłowemu rozwojowi fizycznemu, postawy i kondycji fizycznej dzieci.

Leczymy:

  • plecy okrągłe,
  • plecy wklęsłe,
  • plecy okrągło-wklęsłe,
  • plecy płaskie,
  • skoliozy,
  • wady klatki piersiowej (kurza klatka piersiowa,szewska klatka piersiowa),
  • wady kończyn dolnych (szpotawe kolana, koślawe kolana, płaskostopie u dzieci).