Choroby Układu Krążenia


Leczymy:

Choroby układu krążenia:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaburzenia krążenia obwodowego,
  • miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych,
  • objaw Raynauda
  • obrzęki limfatyczne kończyn górnych (po mastektomii) i dolnych