Medycyna Pracy


Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Sprawnie przeprowadzone badania i dobra opieka medyczna owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników.


Oferujemy Badania Profilaktyczne:

Wstępne:

przed zatrudnieniem,

po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki.

Okresowe:

dla osób pracujących już na danym stanowisku

przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Kontrolne:

obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.