Medycyna Tropikalna


Medycyna podróży jest gałęzią medycyny o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym problematykę z pogranicza chorób zakaźnych, epidemiologii, higieny, interny, pediatrii, chirurgii, medycyny urazowej. Medycyna podróży obejmuje również wiedzę na temat wpływu określonego środowiska na osoby podczas pobytu w różnych miejscach.

medycyna tropikalna
Planujesz egzotyczną podróż w wakacje?

Nasi lekarze posiadający certyfikaty Krajowego Ośrodka MedycynyTropikalnej
– zagrożeń zdrowotnych jakie wynikają z odmiennych warunków klimatycznych i kulturowych kraju do którego wybiera się podróżny,
– profilaktyki sanitarno-epidemiologicznej chorób najczęściej występujących w trakcie podróży ( biegunki , malaria, tężec, dur brzuszny, WZW A, WZW B, HIV i inne)
– porad dla podróżujących pacjentów z przewlekłymi chorobami (np.cukrzyca, choroby układu krążenia)
– porad dla podróżujących z dziećmi,
– profilaktyki czynnej chorób (szczepienia obowiązkowe i zalecane przed podróżą, kwalifikacja do szczepień)
– porad dotyczących wyposażenia apteczki na czas podróży i pobytu w miejscu docelowym,
– informacji o warunkach zdrowotnych do uprawiania sportów ekstremalnych (nurkowanie, wspinaczka wysokogórska).

Powstanie medycyny podróży jest konsekwencją bardzo dużego wzrostu liczby podróżujących. Zagrożenia związane ze zmianą miejsca pobytu zależą od warunków klimatycznych czy stylu podróży. Nie należy lekceważyć okresu adaptacji. Bardzo duże znaczenie ma również cel podróży. Największym ryzykiem objęte są pobyty w krajach Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej oraz Ameryce Południowej. Ryzyko związane z wpływem podróży można zmniejszyć otrzymując szczegółowe informacje na temat zagrożeń, epidemiologii oraz wymaganej profilaktyki czy badań w poszczególnych rejonach świata.